اطلاعات تماس

آدرس:

تلفن: تلفن : 8035-54228025 - 011

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:
ساعات پاسخگویی تلفنی : 9 صبح الی 13 و عصرها 16 الی 20  - پنج شنبه  9 صبح الی 14
پاسخگویی بخش پشتیبانی (تیکتینگ) در ۲۴ ساعت شبانه روز توسط کارشناسان انجام میشود
(مراجعه حضوری تنها با هماهنگی قبلی میسر است)

----